ການ​ຮ່ວມ​ມື

ວິທະຍາໄລ​ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ​ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງ​ທໍາ​ອິດ​ໃນລາວ ທີ່​​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ຈາກ​ອົງການ​ສອບ​ ເສັງ​ທຽບລະດັບ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ໃຫ້​ຈັດການ​ສອບ​ເສັງ​ທຽບ​ລະດັບ​ພາສາ​ອັງກິດ TOEFL iBT ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ​ໃນ​ເດືອນ 7 ປີ 2006 ​ແລະ ​ໄດ້​ຈັດ ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ​ໃນ​ເດືອນ 8 ປີ 2006. ວິທະຍາໄລ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ຫຼັກສູດ​ການ​ຝຶກ​ອົມ​ຮົມ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ກ່ຽມ ​​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສອບ​ເສັງ​ວັດ​ລະດັບ​ພາສາ​ອັງກິດ​ແບບ TOEFL iBT ອີກ​ ດ້ວຍ. ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ສາມາດ​ສະໝັກ​ໄດ້​ທີ່: www.ets.org/registerme.html

utcc

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານແລະເທັກໂນໂລຢີແຕ່ວັນທີ 16/5/2012 ເປັນຕົ້ນມາ . http://www.utcc.ac.th/


ມະຫານວິທະຍາໄລທັກສິນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານແລະເທັກໂນໂລຢີແຕ່ວັນທີ26/01/2013 http://www.tsu.ac.th

Home