ໂອກາດເຂົ້າເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ວິທະຍາໄລ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ພະນັກງານຄູອາ ຈານຂອງຕົນສະເໝີ.  ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທີ່ເປັນເລີດຂອງພະນັກງານຄູອາຈານ  ເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້  ວິທະຍາໄລເຮົາພັດທະນາ ແລະ  ບັນລຸຈຸດປະສົງເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.  ສະນັ້ນ, ວິທະຍາໄລເຮົາຈຶ່ງມຸ້ງທີ່ຈະສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ກັບພະນັກງານຄູອາ ຈານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສາມາດ ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະເປັນພະນັກງານຂອງວິທະຍາໄລເຮົາ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງວິທະຍາໄລເຮົາໄດ້ທີ່:

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ

ຕູ້ ປ.ນ T 390
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ (ຖະໜົນໂພນເຄັງເກົ່າ), ບ້ານໂພນສະອາດ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສ.ປ.ປ ລາວ
     
ໂທລະສັບເລກທີ: (856-21) 900 337-8
ໂທລະສານເລກທີ: (856-21) 900 338
Email: info@scmt.edu.la

 

 

 

Home